Træningsform

Markmann Training oplever, at mange af vore kunder tidligere har været på et kursus eller en uddannelse, hvor de modtog en masse viden og teori, som egentlig var interessant og spændende nok.

Vi oplever til gengæld også at denne viden og teori for mange kan være svær at anvende i praksis, fordi man ikke har forstået det rigtigt eller ikke har haft tid på uddannelsen/kurset til at prøve det af i praksis. Når dette sker, ender kursusmappen ofte i reolen og den tillærte viden og teori bliver aldrig omsat til færdigheder, og medfører derfor ikke den ønskede adfærdsændring og bedre resultater i hverdagen.
Ovenstående kan ofte hænge sammen med en dårlig og ineffektiv træningsform.

For at sikre en reel adfærdsændring hos dig/jer og hjælpe dig/jer til bedre resultater i hverdagen, har vi analyseret og studeret træningsformer hos de dygtigste og mest resultatskabende formidlere og undervisere i verden.

Vores træningsform er kendetegnet ved:

20 % teori og 80 % træning:

  • Vi gennemgår den nødvendige teori og viden, men sikrer til gengæld, at du kan anvende den teori og viden, du modtager.
  • Det betyder, at du øger dine færdigheder og oplever derfor en adfærdsændring efter vores træning.

Høj grad af deltageraktivering og involvering:

  • Vores mål er en deltageraktivering og involvering på minimum 50 %, da undersøgelser viser, at dette vil øge din indlæring og sikre et maksimalt udbytte.

Konstant fokus på relatering til din hverdag:

  • Vi tror på, at hvis du hele tiden oplever en stærk relatering til din hverdag, så vil din motivation til at anvende det tillærte stige markant.

Masser at praktiske øvelser og cases:

  • Vi skræddersyer alle vores uddannelser, og tager udgangspunkt i konkrete udfordringer og cases fra din egen hverdag. Dette sikrer en høj motivation under træningen og øge sandsynligheden for, at du vil anvende det tillærte i din hverdag.

Humor, glæde og fokus på en god tilstand:

  • Vi ved, at hvis du har det sjovt og er i en god tilstand, så vil din lyst og motivation til at anvende det tillærte være langt større.
  • Det vi lærer, bliver knyttet til den tilstand vi er i på det givne tidspunkt. Dvs. hvis du er i en dårlig tilstand og modtager noget ny viden, så vil denne viden bliver knyttet til en dårlig tilstand. Det gælder selvfølgelig også den anden vej rundt.

Personlig handlingsplan:

  • Undersøgelser viser, at når vi skriver vores mål og intentioner ind i en personlig handlingsplan, så er der over 40 % større sandsynlighed for at de efterfølgende bliver gennemført og medfører konkrete handlinger fra vores egen side.
  • Derfor afslutter vi altid vores træning eller en uddannelse med, at hver enkelt deltager udfylder sin egen personlige handlingsplan.