Faserne i et udviklingsforløb

Vi har stor erfaring i at gennemføre længere træningsforløb.

For at sikre det bedst mulige og mest resultatskabende træningsforløb for dig og din virksomhed anbefaler vi, at træningsforløbet som minimum indeholder de 6 nedenstående faser:

 • Foranalyse
  • Målet ved foranalysen er, at Markmann Training har 100% kendskab til og indlevelse i dagligdagen hos jeres medarbejdere og ledere.
 • Planlægningsmøde
  • Målet med planlægningsmødet er at konkretisere og fastlægge de endelige mål for træningsforløbet.
 • Lederworkshop
  • Målet med lederworkshoppen er, at de øverste ledere er klædt på til at følge op og støtte medarbejderne igennem hele træningsforløbet.
 • Uddannelse / fælles træning
  • Målet er at give medarbejderne konkret teori og konkrete værktøjer i forhold til de specifikke områder. (salg, ledelse, kommunikation etc.) Derudover er målet, at sikre fælles referenceramme, samt vidensdeling hos alle medarbejdere.
 • Personlig coaching / Coaching On-the-Job
  • Målet her er, at omsætte teori til praksis, og derved sikre reelle forbedringer af færdighederne hos den enkelte medarbejder.
   Derudover er målet at bevidstgøre styrker og udviklingsområder hos den enkelte medarbejder.
 • Styregruppemøder
  • Målet med styregruppemøderne er, at sikre konstant fokus på forankring og implementering i hverdagen, og derved opnå de fastsatte mål. Derudover giver styregruppemøderne mulighed for at modtage og giver feedback til hinanden, for hele tiden at sikre den rette kurs.